Grad Ludbreg - implementacija brojača posjetitelja
Screenshot 20210422 153243
Danas smo u sklopu projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“ implementirali 4 brojača posjetitelja kao i analitičku platformu (x)EMS koja korisniku omogućava kompletnu analizu, statistiku i projekciju posjetitelja.

U doba pandemije, smatramo kako je ovo jedno od pametnih rješenja za očuvanje zdravlja, a ujedno omogućuje praćenje posjećenosti „Kući Smođi“ i „Crkvi Svetog Trojstva“ kao dio turističke ponude grada Ludbrega.
(x)EMS platforma spada u segment digitalizacije i optimizacije postojećih i novih sustava Ludbrega te je kao takva idealna za korak prema krajnjem cilju, 'Ludbreg - pametan grad'.

Upit