Real time upravljanje podacima o trenutnom broju korisnika u trgovini i svijest o sigurnosnim mjerama
"Real time" upravljanje i prikaz podataka o trenutnom broju korisnika za jednostavno upravljanje sigurnosnim protokolima putem „REMS live monitor“ rješenja koje je dizajnirano za mjerenje i prikaz trenutnog broja osoba u Vašoj trgovini/ljekarni/drugom objektu, kao i za prikaz prosječnog vremena zadržavanja osoba u objektu. Na monitoru je omogućen i prikaz dodatnih informacija o poduzetim sigurnosnim mjerama i pridržavanja protokola o izbjegavanju širenja virusnih infekcija.
CROApp

Naš razvojni odjel je razvio rješenje obzirom na epidemiju Covid-19 virusom u regiji, mjerama koje predlažu službena tijela država te kao pomoć trgovcima da nadziru i organiziraju svoje poslovne aktivnosti. Naše rješenje integrira brojanje posjetitelja te istovremeno složi kao sredstvo edukacije posjetitelja o Vašim poduzetim sigurnosnim i zdravstvenim mjerama te standardima. Rješenje osigurava „real time“ podatke o trenutnom broju posjetitelja, broju posjetitelja u određenom periodu te prosječno vrijeme zadržavanja posjetitelja u svakoj od poslovnica. Ovisno o preporukama službenih tijela i veličini poslovnice moguće je postaviti maksimalni broj trenutnih posjetitelja za svaku poslovnicu zasebno. Važan podatak je i prosječno zadržavanje posjetitelja u poslovnici kako bi posjetitelji imali informaciju o mogućem čekanju na ulaz u poslovnicu, a trgovcima pruža važan podatak kako bi što bolje i efikasnije organizirali operativne procedure u poslovnici. Prikupljeni podaci su važni kako bi posjetitelji mogli planirati svoj posjet trgovini u optimalno vrijeme i dan s najmanje gužve. 

Opcijski možemo ponuditi centralno prikupljanje podataka i praćenje trenutne situacije svake poslovnice iz udaljenih lokacija i uz korištenje „user friendly“ sučelja. Kao dodatak opisanom rješenju analitički izvještaji se mogu koristiti za planiranje ljudskih resursa u pojedinim poslovnicama, pravovremeno osiguravanje dovoljnih količina dezinficijensa i zaštitne opreme kao i za korištenje prikupljenih podataka u marketinške svrhe.

Upit